Lễ hội Color Me Run 2015

Lễ hội Color Me Run 2015

  • 13 Jun, 2015

Color Me Run - Đường chạy sắc màu là sự kiện thể thao sống động và độc đáo nhất Việt Nam, lần đầu tiên được tổ chức trên cả ba thành phố lớn tại ba miền Bắc – Trung - Nam.

Chi tiết
Liên kết phát triển du lịch

Liên kết phát triển du lịch

  • 08 Apr, 2015

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng việc liên kết du lịch của 3 địa phương Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam thời gian qua không chỉ khai thác thế mạnh mà còn góp phần cải thiện môi trường và mang lại những kết quả nhất định cho ngành du lịch.

Chi tiết