Lịch sự kiện 𝗗𝗮𝗻𝗮𝗯𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗩𝗲𝗴𝗮𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗦𝗸𝘆 𝗟𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲 tháng 9/2022
08 Sep
Lịch sự kiện 𝗗𝗮𝗻𝗮𝗯𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗩𝗲𝗴𝗮𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗦𝗸𝘆 𝗟𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲 tháng 9/2022
  • Say hi tháng mới cùng những đêm tiệc thăng hoa bất tận trong tháng 9 này, chuỗi lễ hội chào đón Trung Thu với những event siêu chất, ưu đãi siêu hấp dẫn tất cả sẽ có tại 𝐃𝐚𝐧𝐚𝐛𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛.

𝐃𝐀𝐍𝐀𝐁𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐕𝐄𝐆𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐄𝐏𝐓𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐅𝐋𝐀𝐌𝐄

💥 Say hi tháng mới cùng những đêm tiệc thăng hoa bất tận trong tháng 9 này, chuỗi lễ hội chào đón Trung Thu với những event siêu chất, ưu đãi siêu hấp dẫn tất cả sẽ có tại 𝐃𝐚𝐧𝐚𝐛𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛.

✧ 𝑵𝒆𝒙𝒕 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 𝐃𝐚𝐧𝐚𝐛𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬:
⚜️ 𝟭𝟬.𝟬𝟵: 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗚𝘂𝗲𝘀𝘁 - 𝗗𝗝 𝗔𝗡𝗡𝗔
⚜️ 𝟭𝟴.𝟬𝟵: 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗚𝘂𝗲𝘀𝘁 - 𝗗𝗝 𝗔𝗥𝗜𝗘𝗦
⚜️ 𝟮𝟲.𝟬𝟵: 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗚𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗗𝗝 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗛𝗢̂̀

💥 Cùng chào đón những buổi tiệc đẳng cấp trong bầu trời giải trí mới tại 𝐃𝐚𝐧𝐚𝐛𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐤𝐲 𝐁𝐚𝐫 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 vào tháng 9 này nhé!
------------------------
𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑜𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑢𝑠.
𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑟𝑦 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑, 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛' 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑟 𝑑𝑟𝑢𝑛𝑘, 𝐷𝑎𝑛𝑎𝑏𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑉𝑒𝑔𝑎𝑠 𝐶𝑙𝑢𝑏 𝑆𝑘𝑦 𝐿𝑜𝑢𝑛𝑔𝑒 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑜𝑘𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑎𝑟 𝑔𝑢𝑒𝑠𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡!
—------------------------
𝗗𝗮𝗻𝗮𝗯𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗩𝗲𝗴𝗮𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗦𝗸𝘆 𝗟𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲
𝑰𝒏𝒇𝒐 & 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔: 𝟎𝟕𝟔𝟑𝟒𝟒𝟒𝟖𝟖𝟖 (𝐌𝐫 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮) - 𝟎𝟑𝟗 𝟑𝟐𝟏𝟔𝟒𝟓𝟔 (𝐓𝐡𝐨̛𝐦) - 𝟎𝟗𝟔𝟔.𝟓𝟓.𝟑𝟐.𝟑𝟔 (𝐌𝐫 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠)
Hotline: 0966 663 666 - 0909 719 558
Address: 51 Võ Nguyên Giáp, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Link Page: https://www.facebook.com/Danabeachvegasclubdanang